NASZ ZESPÓŁ

dr Jakub Głowacz

Prawnik

Sebastian Kowalski

Radca Prawny

Kamil Kalita

ADWOKAT

GŁÓWNE SPECJALIZACJE

„Prawnik dla Biznesu”

zbiór usług z zakresu usług prawnych, audytu, doradztwa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem mających na celu po pierwsze minimalizację, a następnie utrzymanie w takim stanie ryzyka prawnego ponoszonego przez Klienta w swojej działalności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, odpowiednim zarządzaniu wierzytelnościami i wdrożeniu procedur zapewniających ład korporacyjny.

Prawo własności przemysłowej

rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także badanie potencjalnych konfliktów z prawami innych podmiotów; częstokroć konieczne jest  doradztwo strategiczne obejmujące sprawy z zakresu min. marketingu.

Sukcesja biznesu

fachowa pomoc w przygotowaniu przemyślanej strategii dziedziczenia biznesu na wypadek istotnej niedyspozycji lub śmierci. Jej głównym założeniem jest maksymalne uwzględnienie woli (przyszłego) spadkodawcy, zapewnienie ciągłości i rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń.

Ochrona danych osobowych

opracowujemy rozwiązania służące z jednej strony maksymalnemu zabezpieczeniu danych osobowych administrowanych i przetwarzanych przez naszych Klientów, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk związanych z nieuprawnionym dostępem do danych bądź ich utratą; jako jedni z niewielu przedstawicieli branży prawniczej na krajowym rynku możemy się pochwalić bogatym doświadczeniem w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z nami Twoja firma rozwinie skrzydła bez obaw ich podcięcia​

TRIO_439

nowości na naszym blogu