Baza danych o odpadach – wpisać się, czy nie?

Baza danych o odpadach – wpisać się, czy nie?

Czy prowadzisz zakład produkcyjny, placówkę handlową, lub też świadczysz usługi, niezależnie od skali, od 1 stycznia 2020 r. najprawdopodobniej będziesz zobowiązany wpisać się do Bazy Danych o Odpadach. Lista podmiotów zobowiązanych jest na tyle długa, że wyjątkiem będzie brak konieczności wpisu niż sam wpis. Nie wszyscy o nowych obowiązkach wiedzą, a kary są drakońskie.

W niniejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto wpisać się do BDO.

Czym jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO, które to pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i służy zapewnieniu informatyzacji procedur dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawstwa.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

JDG również podlega pod ten obowiązek

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców niezależnie od skali prowadzonej działalności. Kluczowe jest tutaj kryterium rodzaju wytwarzanych odpadów. W przypadku wytwarzania wyłącznie odpadów komunalnych, obowiązku rejestracyjnego nie będzie. Natomiast w razie wytwarzania innych odpadów niż komunalne, w grę wchodzić będzie obowiązek rejestracji. Wprowadzenie zmian ma posłużyć jawności i łatwiejszej kontroli nad odpadami. Do tej pory przedsiębiorcy podpisywali umowy na ich odbiór, zaś w ich imieniu karty przekazania odpadów sporządzał odbiorca odpadów. Od 1 stycznia 2020 r. będzie to niemożliwe, bowiem wystawienie takiego dokumentu będzie wyłącznie możliwe za pośrednictwem systemu informatycznego, do którego dostęp będą mieć wyłącznie podmioty zarejestrowane. Do tego dojdzie również obowiazek prowadzenia ewidencji odpadów.

Negatywne konsekwencje

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią formalności, grozi kara administracyjna od 5 tys. do nawet miliona złotych. Na dodatek nikt od nich nie odbierze odpadów, ponieważ bez karty przekazania odpadów żaden podmiot zajmujący się ich gospodarowaniem tego nie dokona, bo byłoby to działaniem sprzecznym z prawem.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również min. importerzy różnych produktów w opakowaniach, opon, olejów smarowych, pojazdów, baterii lub akumulatorów, sprzętu elektronicznego.

Oto lista przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • firmy budowlane, remontowe
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady fryzjerskie
 • producenci baterii i akumulatorów
 • producenci pojazdów
 • producenci opakowań
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi
 • warsztaty samochodowe
 • warsztaty rzemieślnicze
 • zakłady produkcyjne
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów

Jak uzyskać wpis do BDO

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis do rejestru osobiście albo listownie, skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie biznes.gov.pl. Sprawdź też, jakie dokumenty musisz dołączyć. Za pośrednictwem tej strony możesz też sprawę załatwić przez internet.

Opłata rejestrowa

Opłatę rejestrową zapłać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 • 100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
 • Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – jesteś zobowiązany do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Więcej szczegółów na stronie biznes.gov.pl

Czy warto?

Zdecydowanie radzimy dokonać wpisu do BDO, nawet jeśli uważają Państwo, że nie do końca ten wpis jest wymagany. Zdarzyć się może bowiem sytuacja, w której zajdzie nagła potrzeba zagospodarowania odpadów, z którymi wcześniej się Państwo nie zetknęliście i wtedy w braku wpisu konieczne będzie oczekiwanie na wpis, które trwa do 30 dni. Nadto informujemy, że osoby, które będą chciały unikać wpisu i gospodarować odpady nielegalnie w bardzo łatwy sposób będą namierzane i karane. Wystarczy, aby z pomocą właściwego Urzędu Skarbowego ustalić, że dokonuje się nabyć towarów w opakowaniach / importu produktów z zagranicy w oparciu o przedłożone tam faktury VAT aby ustalić dane podmiotu uchylającego się od obowiązku rejestracji w BDO i prowadzenia ewidencji odpadów.

Dlatego, odpowiadając na postawione pytanie na początku uważamy, że wydatek 100 lub 300 zł w całości wart jest zapewnienia legalności gospodarowania odpadami, zaś realizacja nowych obowiązków z czasem z pewnością przybierze postać rutynowych czynności.

Z pozdrowieniami, Wspólnicy Głowacz i Partnerzy sp. z o. o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *