nasz zespół

Prawnik Zarządzający, pomysłodawca i współzałożyciel „Głowacz i Partnerzy”, a także główny orędownik naszej misji. W swojej pracy szczególną wagę przykłada do relacji B2B, gdyż ich jakość przekłada się na bezpośrednio na owocną współpracę. Regularnie prowadzi eventy i szkolenia adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. Uznany autorytet w swoich specjalizacjach, autor wielu publikacji naukowych.

Główne specjalizacje:

 • prawo handlowe;
 • spory kontraktowe oraz korporacyjne,
 • sukcesja biznesu;
 • prawo własności intelektualnej;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo nowych technologii

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych.

Na co dzień posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Współzałożyciel „Głowacz i Partnerzy”, która powstała na bazie jego indywidualnej praktyki adwokackiej. Zdobywanie wykształcenia i doświadczenia prawniczego w renomowanych ogólnopolskich kancelariach równolegle z zaangażowaniem w prowadzenie min. rodzinnego biznesu pozwoliło dogłębnie poznać wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, którą to wiedzą dzieli się z Klientami. W przypadku spraw spornych, broni interesów naszych Klientów przed sądami powszechnymi i innymi organami Państwa.

Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze (publiczne i prywatne);
 • zarządzanie przedsiębiorstwem i doradztwo gospodarcze;
 • prawo zamówień publicznych;
 • windykacja należności i zarządzanie wierzytelnościami;
 • prawo karne i karne skarbowe.
 • ochrona środowiska

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo, oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy „Executive Master of Business Administration”. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

 

Współzałożyciel „Głowacz i Partnerzy”, w której odpowiedzialny jest za bieżące wsparcie merytoryczne Klientów i przeprowadzanie audytów prawnych. Reprezentuje naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, oraz przed Urzędem Patentowym.

Specjalizacje:

 • prawo i postępowanie administracyjne;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo własności przemysłowej;
 • prawo i spory stricte cywilne w obrocie gospodarczym

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.