Nasza misja

W Głowacz i Partnerzy nie dążymy wyłącznie do jak największej ilości Klientów, rozwiązanych problemów, czy wygranych spraw sądowych, lecz do osiągnięcia przez naszych Klientów takiego stanu, aby wyżej wymienione dylematy ograniczyć do minimum.  Zatem miarą naszego sukcesu jest skala komfortu prowadzonych przez naszych Klientów działalności, którzy jako specjaliści w swojej branży wolą skupiać się na tym, co robią najlepiej (handel, usługi, produkcja), a aspekty prawne wolą powierzać profesjonalistom oszczędzając swój cenny czas.

Nasze specjalizacje, w których każdy z nas z powodzeniem działa od kilku lat są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i naszych Klientów, lecz po części również są rozwiązaniami, które obecnie stanowią novum w obrocie gospodarczym. Stale poszerzamy swoje portfolio zwracając szczególną uwagę na to, aby implementować w nasze rozwiązania innowache informatyczne i techniczne.  

NASZA HISTORIA

Nasze przedsiębiorstwo powstało na bazie indywidualnej praktyki adwokackiej jednego z partnerów – Kamila Kality, oraz stworzonej przez niego Spółki, która w latach 2014 – 2017 zajmowała się windykacją należności B2C i ich zarządzaniem. Marka w obecnym kształcie stworzona przez trzech wspólników na cześć jej pomysłodawcy i inicjatora przedsięwzięcia – dr Jakuba Głowacza zaczęła funkcjonować w 2019 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania Klientów jeśli chodzi o nasz przedmiot działalności, jak i potrzebę sformalizowania współpracy zawodowej Założycieli, która swój początek miała w 2018 r.

Natomiast za genezę powstania marki uważamy naszą długą znajomość i przyjaźń zapoczątkowaną w czasie studiów magisterskich, kiedy realizowaliśmy przedsięwzięcia, które z dzisiejszej perspektywy można uznać za zalążek obecnej współpracy.

Główne specjalizacje

Prawnik dla Biznesu

zbiór usług z zakresu usług prawnych, audytu, doradztwa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem mających na celu po pierwsze minimalizację, a następnie utrzymanie w takim stanie ryzyka prawnego ponoszonego przez Klienta w swojej działalności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, odpowiednim zarządzaniu wierzytelnościami i wdrożeniu procedur zapewniających ład korporacyjny

Prawo własności przemysłowej

rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także badanie potencjalnych konfliktów z prawami innych podmiotów; częstokroć konieczne jest doradztwo strategiczne obejmujące sprawy z zakresu min. marketingu

Sukcesja Biznesu

fachowa pomoc w przygotowaniu przemyślanej strategii dziedziczenia biznesu na wypadek istotnej niedyspozycji lub śmierci. Jej głównym założeniem jest maksymalne uwzględnienie woli (przyszłego) spadkodawcy, zapewnienie ciągłości i rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń.

Ochrona danych osobowych

opracowujemy rozwiązania służące z jednej strony maksymalnemu zabezpieczeniu danych osobowych administrowanych i przetwarzanych przez naszych Klientów, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk związanych z nieuprawnionym dostępem do danych bądź ich utratą; jako jedni z niewielu przedstawicieli branży prawniczej na krajowym rynku możemy się pochwalić bogatym doświadczeniem w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Dane Adresowe

Głowacz i Partnerzy sp. z o. o.
Aleja Na Stadion 50, lok. 206
25 – 127 Kielce
KRS: 0000522514
NIP: 8133696743

Skontaktuj się
Telefon : +48 530 927 597
Email : biuro@pdbiz.pl