W Głowacz i Partnerzy nie dążymy wyłącznie do jak największej ilości Klientów, rozwiązanych problemów, czy wygranych spraw sądowych, lecz do osiągnięcia przez naszych Klientów takiego stanu, aby wyżej wymienione dylematy ograniczyć do minimum.  Zatem miarą naszego sukcesu jest skala komfortu prowadzonych przez naszych Klientów działalności, którzy jako specjaliści w swojej branży wolą skupiać się na tym, co robią najlepiej (handel, usługi, produkcja), a aspekty prawne wolą powierzać profesjonalistom oszczędzając swój cenny czas.

Nasze specjalizacje, w których każdy z nas z powodzeniem działa od kilku lat są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i naszych Klientów, lecz po części również są rozwiązaniami, które obecnie stanowią novum w obrocie gospodarczym. Stale poszerzamy swoje portfolio zwracając szczególną uwagę na to, aby implementować w nasze rozwiązania innowacje informatyczne i techniczne.  

"Prawnik dla Biznesu"

Prawo własności przemysłowej

Sukcesja biznesu

Ochrona danych osobowych

nasza historia

Nasze przedsiębiorstwo powstało na bazie indywidualnej praktyki adwokackiej jednego z partnerów – Kamila Kality, oraz stworzonej przez niego Spółki, która w latach 2014 – 2017 zajmowała się windykacją należności B2C i ich zarządzaniem. Marka w obecnym kształcie stworzona przez trzech wspólników na cześć jej pomysłodawcy i inicjatora przedsięwzięcia – dr Jakuba Głowacza zaczęła funkcjonować w 2019 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania Klientów jeśli chodzi o nasz przedmiot działalności, jak i potrzebę sformalizowania współpracy zawodowej Założycieli, która swój początek miała w 2018 r.

Natomiast za genezę powstania marki uważamy naszą długą znajomość i przyjaźń zapoczątkowaną w czasie studiów magisterskich, kiedy realizowaliśmy przedsięwzięcia, które z dzisiejszej perspektywy można uznać za zalążek obecnej współpracy.

nasz zespół

Prawnik Zarządzający, pomysłodawca i współzałożyciel „Głowacz i Partnerzy”, a także główny orędownik naszej misji. W swojej pracy szczególną wagę przykłada do relacji B2B, gdyż ich jakość przekłada się na bezpośrednio na owocną współpracę. Regularnie prowadzi eventy i szkolenia adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. Uznany autorytet w swoich specjalizacjach, autor wielu publikacji naukowych.

Główne specjalizacje:

 • prawo handlowe;
 • spory kontraktowe oraz korporacyjne,
 • sukcesja biznesu;
 • prawo własności intelektualnej;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo nowych technologii

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych.

Na co dzień posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Współzałożyciel „Głowacz i Partnerzy”, która powstała na bazie jego indywidualnej praktyki adwokackiej. Zdobywanie wykształcenia i doświadczenia prawniczego w renomowanych ogólnopolskich kancelariach równolegle z zaangażowaniem w prowadzenie min. rodzinnego biznesu pozwoliło dogłębnie poznać wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, którą to wiedzą dzieli się z Klientami. W przypadku spraw spornych, broni interesów naszych Klientów przed sądami powszechnymi i innymi organami Państwa.

Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

Specjalizacje:

 • prawo gospodarcze (publiczne i prywatne);
 • zarządzanie przedsiębiorstwem i doradztwo gospodarcze;
 • prawo zamówień publicznych;
 • windykacja należności i zarządzanie wierzytelnościami;
 • prawo karne i karne skarbowe.
 • ochrona środowiska

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo, oraz Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy „Executive Master of Business Administration”. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

 

Współzałożyciel „Głowacz i Partnerzy”, w której odpowiedzialny jest za bieżące wsparcie merytoryczne Klientów i przeprowadzanie audytów prawnych. Reprezentuje naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, oraz przed Urzędem Patentowym.

Specjalizacje:

 • prawo i postępowanie administracyjne;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawo własności przemysłowej;
 • prawo i spory stricte cywilne w obrocie gospodarczym

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku prawo. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie, w tym terminologią prawniczą.

+ 48 691 296 818